צוות מקצועי

הצוותים שלנו כוללים פסיכיאטרים, פסיכולוגים ועובדים סוציאליים. אנו מקפידים להביא בעלי מקצוע הנמנים עם אנשי הטיפול שבשורה הראשונה בארץ