המלצות גדולי ישראל

ומכתבי תודה

עמותת עת הזמיר מיוסדת על ברכתם, הדרכתם והשפעתם של גדולי ישראל. העמותה מותאמת לציבור הדתי והחרדי לכל גווניו וציבוריו ונותנת מענה אישי לכל פונה