ארבעה מעגלי השיקום

"בן אדם, עלה למעלה עלה. כי כח עז לך, יש לך כנפי רוח. דרוש אותם - וימצא לך מיד" (הרב קוק)

המעגל הראשון - עצמאות

ישנם שני מעגלי שיח מרכזיים: 'רצף טיפולי מבני' בו המטרה היא להציג לדייר אופק התקדמות, על ידי יצירה של מדרג דירות, השונות זו מזו ברמת התפקוד והעצמאות של הדיירים. 'רצף אישי' בו תבנה לכל דייר תוכנית התקדמות אישית לקידום אינדיבידואלי.

המעגל השני - תעסוקה

התאמה של תוכנית תעסוקתית לכל דייר על פי הרצף, כאשר השאיפה היא לקדם ולהביא להשתלבות מלאה בשוק החופשי. 'אבחון תעסוקתי' – אומדן יכולותיו של הדייר ורק לאחר מכן התאמה של מקום על רצף.

המעגל השלישי - פנאי

פעילויות העשרה ופנאי, גם הם יהיו מסודרות ברצף, החל מחוגים בתוך הדירות ועד לשילובם של הדיירים בחוגים ופעילויות בקהילה.

המעגל הרביעי - זוגיות

מדובר בזכות יסוד של כל אדם, ודייר שיהיה מעוניין בשיח וקידום בנושא, אנו נלווה באופן מותאם עבורו. מפגשים בין דירות ברחבי הארץ ופרויקטים מיוחדים שקיימים ומותאמים להיכרויות בתוך האוכלוסיות הללו.